Orsak till ekonomisk nedgång

Tänkte skriva lite om ekonomiska nedgångar här. Vi startar med nedgången 2001. Lågkonjunkturen 2001 orsakades av irrationella överflödet av pengar i högteknologiska brasncher som IT. Runt 1999 såg vi ett stort ekonomiskt uppsving i datorer och programvaruförsäljning som orsakades delvis av stämningen inför milleniumskiftet. Många företag och privatpersoner köpte nya datorsystem för att få programvaror som var "2000-kompatibla" Detta innebar i praktiken att koden i programmen skulle kunna förstå skillnaden mellan år 2000 och 1900, eftersom många områden inom den koden bara hade två utrymmen, inte fyra som behövs för att fullt ut skilja de två datumen. Som en följd av detta började aktiekursen för många högteknologiska företag att öka rejält. Detta ledde till en hel del investerarnas pengar investerades i någon form av högteknologiskt företag, oavsett om de visade vinst eller inte. Den frodighet som det utvecklades till för IT-företag blev irrationell till slut.

Det blev uppenbart i januari 2000 att datorordrarna kommer att minska, eftersom hållbarhetstiden för de flesta datorer var cirka två år, och företagen hade just köpt all den utrustning de skulle behöva. Detta ledde till att aktie-marknaden sålde de flesra innhaven inom IT-brasnchen runt mars 2000. Detta ledde till att aktiekurserna sjönk drastiskt och likaså värdet av punkt.com-företagen och väldigt många gick i konkurs.

RSS 2.0